Visioner For Skolen

Hvilken skole drømmer *du* om?

Fra bloggen:

Hangout om Visioner For Skolen

Vi er en lille flok, der løbende går og diskuterer “Visioner For Skolen” – for hvad skal der ske med initiativet på længere sigt? Det handler jo om at opdyrke en respektfuld debatkultur, hvor der er plads til mange forskellige stemmer, og hvor vi kan tale om vores drømme og visioner for skole og uddannelse. Det handler om at udvikle og udbrede den lærende samtale, hvor det ikke handler om at få ret, men om at blive klogere sammen. Det er formentlig ikke noget, vi kommer i mål med sådan lige foreløbig, og der synes absolut at være behov for at eksperimentere med forskellige metoder og indsatser. Torsdag aften mødtes vi på Google Hangout til en snak om, hvordan vi  organiserer initiativet, og hvilke aktiviteter vi skal sætte i gang i den kommende tid. Vi snakkede om meningen med “Visioner for Skolen”, og der blev præsenteret mange gode perspektiver: “Vi leder efter et forum, hvor vi oplever der er plads, respekt og tolerance for hinanden” “Visioner for Skolen” er et frirum til at tale om, hvad det er vi vil med skolen” “Der opstår ofte fronter i debatten, og de kommer til at dominere – i stedet for at drøfte og udvikle skolen i fællesskab” “Formuleringsarenaer vs realiseringsarenaer” “skolen kommer hverken fra bunden eller fra toppen, men vi skal bringe niveauerne i spil sammen” Senere drøftede vi konkrete muligheder for at åbne op og brede indsatsen ud, så mange flere får mulighed for at deltage. Morten henviste til “Humans of New York“, og vi drøftede mulighederne for at lave korte, respektfulde portrætter af mennesker, der har noget på hjerte omkring det at... read more

Hvad nu hvis

Hvad nu hvis en af Danmark ældste supertankere pludseligt mistede kursen og befandt sig på åbent hav laaaaangt væk fra Canada og Finland? Og hvad nu hvis kaptajnens ellers så detaljerede søkort med skemaer, vanddybder, rev, lande og nøje opmålte ruter fra a til c via b pludseligt blev spist af skibshunden? Hvad gør kaptajnen så? Hvad gør besætningen? Og ikke mindst – hvad gør den blinde passager i lastrummet, som bare håber på at nå i land et eller andet sted i verden uden at blive opdaget af besætningen? Den prekære situation skaber meget uro men rejser også en masse spørgsmål: Hvor var vi på vej hen? Og hvordan mistede vi kursen? Hvad dælen gør vi nu og hvem kan hjælpe os videre? Du må ikke tænke på en giraf!! Hvis du sidder og tænker, at ovenstående til forveksling godt kunne minde om dele af den verserende debat om folkeskolen, vil jeg som beskikket censor diskret sende et smilende du-bevæger-dig-opad-taksonomien-imod-en-tocifret-karakter-nik i din retning. Og for at få dig helt opad karakterstigens sidste trin, op imod det forjættede 12-tal, stiller jeg dig følgende spørgsmål: Hvad nu hvis vi satte sagen og ikke faget i centrum? Fag er værdiløse i sig selv. De er afhængige af en brugskontekst. Og her mener jeg, at vi skal vende didaktikken om og tænke elevernes nysgerrighed og undren som udgangspunkt for faget. Det er her eleverne oplever mening, autenticitet og tillid. Hvis de får lov at bruge deres medfødte kreativitet til at hacke, sample og prototype på verden med underviseren på sidelinjen, der kyndigt og fagligt viser eleven, hvor matematikken, lyrikken og sproget skaber... read more

“We know what we are, but know not what we may be” – en abduktiv tilgang til læring

“We know what we are, but know not what we may be”, sådan sagde Hamlet i stykket fra 1603 – og dét er super aktuelt for vores unge mennesker i skolen. Det forudses, at inden for de næste 25 år, vil vi have oplevet 3-4 store digitale og teknologiske revolutionære fremskridt, som radikalt ændrer vores levevis og arbejdsformer. Derfor kender vi ikke de unges fremtid, og det faktum skaber en spændende udfordring for vores samfund og for skolen i samfundet. Fremtiden skaber også usikkerhed, og den usikkerhed ser vi bl.a. formøblet i en politisk diskurs. Læringsbegrebet bliver en konkurrenceparameter i en globaliseret verden: Vi skal være nr. 1 i Pisa undersøgelser, vi skal være dygtigere. Globaliseringen er også utryg, vi kan miste vores velfærd, hvis vi ikke er dygtige nok. Hver generation skal overskride det eksisterende samfunds rammer, så vores samfund udvikler sig – men hvis det baseres på en konkurrenceparameter, opnår vi ingen forandring. Al konkurrence handler om at tilpasse sig bedst muligt til en konkurrences spilleregler. Overtræder du spillereglerne i en konkurrence, er du dømt ude! Jeg drømmer om en skole i samfundet, hvor skolen og det politiske plan med sindighed stiller sig spørgsmålet: Hvilke kompetencer skal vores unge mennesker besidde i fremtiden? Og er dét resultat, der måles i en PISA undersøgelse, lig med de kompetencer, der eftertragtes i et fremtidigt samfund? En centreren sig om værdierne og processen kontra fokusering på resultatet  – for det er værdierne, der lægger sig som en rød tråd bag undervisningen – det er underet i undervisning. På Humboldts tid, skulle man lære noget, fordi det ville give den enkelte et rigere... read more

En stald med kæpheste

Og så blev det min tur…. Min vision afspejler mest af alt mine kæpheste. Kæpheste fra min tid som lærer, leder og nu som konsulent. Fra det mine egne børn begejstres over, hvad de efterlyser, samt hvad der særligt inspirerer mig i skoledebatten. Først og fremmest ser jeg en skole, hvor der er god tid til at børn kan fordybe sig. Hvor der er plads til ”egen tid” ikke som modsætning til fælleskabet, men med udgangspunkt i elevernes optagethed ”Hvad vil jeg med skolen?” mere end ”hvad skolen vil med mig!”. Læringsmål, feedback og synlig læring er jo allerede på programmet, men det er selvfølgelig et vigtigt  fokus på Biesta’s vis både at udvikle barnets potentialer indenfor det personlige og relationelle, i lige så høj grad som det faglige. Rent faktisk er jeg nu ikke så bekymret for at dannelsen bliver klemt. Der bliver værnet om dannelsen, det kan jeg høre både på vandrørene og fra barrikaderne. Der er dog stadig meget at ønske sig af de fagprofessionelles kompetencer i at kunne samtale med børn, kompetencer i at indgå i relationer, hvor den voksne både kan gå foran, bagved og ved siden af barnet, og hvor der idet at arbejde vidensbaseret også indgår barnets viden om sig selv. I fremtidens skole er sammensætningen af børn er pædagogisk begrundet. I mine øjne er organisering af børn efter produktionsdato ikke noget godt argument i en lærings- og trivselssammenhæng. Det er vigtige kompetencer at kunne indgå i forpligtende lærings- og legefællesskaber. Der er masser af viden og erfaringer om aldersblandede stamhold og differentierede læringsmiljøer. Derfor er det en klog beslutning, at der nu 3... read more

Hvad er meningen?

Her på “Visioner For Skolen” inviterer vi en række personer med forskellige perspektiver på uddannelse til at skrive et indlæg om, hvordan de gerne ser skolen udvikle sig. Det gør vi for at tilskynde til en debatkultur, der fokuserer på substansen af hvad det vil sige at “holde skole”, hvor vi gerne vil hen og hvad der egentlig er meningen med det hele.

Vi har i den sammenhæng nogle principper som retningslinjer for de indlæg, der skrives på bloggen. Det er ikke for at begrænse skribenterne, men for at fokusere debatten:

  1. Dit indlæg bør fokusere på, hvilken skole du gerne ser.
  2. Dit indlæg bør derimod ikke være en kritik af andres forestilling om skolen.
  3. Dit indlæg bør lægge op til respektfuld debat, hvor vi udfordrer og lytter til hinanden ud fra et ønske om at blive klogere.

(du er i øvrigt meget velkommen til at kommentere på disse principper).