Visioner for heldannelsens folkeskole

Foreningen Folkeskoleforældres oplæg til konferencen Heldannelsens folkeskole i SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse, tirsdag d. 25. november 2014 Først og fremmest en stor tak til SOPHIA for invitationen. Det har haft en overordentlig stor betydning, hvordan vi som forældrestemme er blevet modtaget i den demokratiske samtale omkring folkeskolen. Fra det brede uddannelsesområde og fra andre foreninger, der repræsenterer forældre og børn, har vi oplevet en stor imødekommenhed. Vi oplever oprigtig nysgerrighed, invitation til samarbejde og et stor fælles engagement omkring vores børns skoleliv. Fra politisk hold har vi overvejende fået en ret lunken modtagelse. Måske har vi været naive, men det kom faktisk lidt bag på os. I vores egen opdragelse og de forståelser af ideelle demokratiske processer, som vi har med os, tænker vi, at demokratiets mest fornemme opgave må være at invitere til dialog. At byde konstruktiv kritik velkommen, at omfavne diversiteten i holdninger, værdier og præferencer. Samfundets styreform er demokratisk. Men den demokratiske samtale kan til tider være svær at få øje på. 

Vi vil med vores arbejde forsøge at bidrage til at brede den demokratiske samtale omkring folkeskolen ud. Vi vil gøre vores til, at samtalen centrerer sig om værdier og formål frem for måltal og effektivitet. Og vi vil stille krav om, at også den kritiske stemme bliver inviteret med i samtalen. Og vi er grundlæggende kritiske over for reformen Vi er uenige i de grundantagelser, som den baserer sig på. Vi mener helt enkelt, at præmissen er forkert. Vores børns skolegang handler om andet og mere end, at “Alle elever skal blive så dygtige, de kan”, eller som bla. skolechefen i...