Hangout om Visioner For Skolen

Vi er en lille flok, der løbende går og diskuterer “Visioner For Skolen” – for hvad skal der ske med initiativet på længere sigt? Det handler jo om at opdyrke en respektfuld debatkultur, hvor der er plads til mange forskellige stemmer, og hvor vi kan tale om vores drømme og visioner for skole og uddannelse. Det handler om at udvikle og udbrede den lærende samtale, hvor det ikke handler om at få ret, men om at blive klogere sammen. Det er formentlig ikke noget, vi kommer i mål med sådan lige foreløbig, og der synes absolut at være behov for at eksperimentere med forskellige metoder og indsatser. Torsdag aften mødtes vi på Google Hangout til en snak om, hvordan vi  organiserer initiativet, og hvilke aktiviteter vi skal sætte i gang i den kommende tid. Vi snakkede om meningen med “Visioner for Skolen”, og der blev præsenteret mange gode perspektiver: “Vi leder efter et forum, hvor vi oplever der er plads, respekt og tolerance for hinanden” “Visioner for Skolen” er et frirum til at tale om, hvad det er vi vil med skolen” “Der opstår ofte fronter i debatten, og de kommer til at dominere – i stedet for at drøfte og udvikle skolen i fællesskab” “Formuleringsarenaer vs realiseringsarenaer” “skolen kommer hverken fra bunden eller fra toppen, men vi skal bringe niveauerne i spil sammen” Senere drøftede vi konkrete muligheder for at åbne op og brede indsatsen ud, så mange flere får mulighed for at deltage. Morten henviste til “Humans of New York“, og vi drøftede mulighederne for at lave korte, respektfulde portrætter af mennesker, der har noget på hjerte omkring det at...

Livechat d. 19/3 kl. 20 – update

Emne: “Hvilke drømme har du til fremtidens skole?” Spørgsmål: 0. Velkommen til livechat, sig gerne hvem du er og hvor du kommer fra Nævn 2-3 ting der kendetegner din drømmeskole? Hvad er det vigtigste element i din drømmeskole? Hvilke værdier bygger din drømmeskole på? Hvilke aktiviteter er der i din drømmeskole? Set i lyset af indspark fra de øvrige punkter: Hvilken vision for samarbejdet mellem elev, forældre og lærer vil være en fordel at etablere? Hvordan tager vi små skridt i retningen af vores drøm? Hvem skal engagere sig i skolen, for at vi kommer i retningen af vores...

Livechat d. 19/3 kl. 20

I sidste uge genoplivede vi livechatten på Twitter, som mange af os har gode erfaringer med, bl.a. fra #skolechat. Denne gang var det i regi af “Visioner for Skolen”, og foregik omkring hashtagget #VisionFS. Det blev en lidt kaotisk affære, hvor vi dels manglede struktur og fokus, dels nok bare var blevet en anelse rustne udi en disciplin, der altid er vanskelig. Det skabte en god portion forvirring, som Mie Nørgaard fint har indfanget i ord og tegninger: Vi lærer hele tiden, og fortsætter derfor ufortrødent i denne uge, hvor vi har samlet emner i et fællesdokument. Ud fra disse input kan du nu stemme, og så diskuterer vi i morgen kl. 20 det emne med fleste stemmer (inden da præsenterer vi 4-5 spørgsmål, som kommer til at guide debatten): [yop_poll...

Livechat d. 12/3 kl. 20

Fra #skolechat har vi rigtig gode erfaringer med live diskussioner på Twitter. Vi tager et emne op, og diskuterer det intensivt i én time. Det er svært at beskrive, men man bør opleve det og meget gerne deltage. Det er virkelig en energisk “inspirationsinjektion”. I aften, d. 12/3 kl. 20-21, forsøger vi os med samme koncept, men orienteret mod “Visioner for Skolen”. Her er de fem spørgsmål, vi vil diskutere (og man kan selvfølgelig allerede kommentere i dokumentet). Her er tre korte invitationer fra Lotte Rod, Ove Christensen, og mig selv: Vær med! I morgen aften diskuterer vi benspænd for den gode samtale om skolen på #visionfs kl 20. #skolechat pic.twitter.com/Z7otn809kI — Lotte Rod (@LotteRod) March 11, 2015...