Visioner for #VisionFS

Siden her er en del af et græsrodsinitiativ, der vil fremelske en anden, mere ambitiøs, visionær og respektfuld debatkultur omkring skole og uddannelse. Det startede med en debat om folkeskolereformen, som af mange blev oplevet som endnu et skridt i retning af en stadig mere skinger tone, øget polarisering og dybere skyttegrave. Det er vi rigtig mange, der er dybt frustrerede over. @mathiaspoulsen hvad skal vi gøre ved det? — Lotte Rod (@LotteRod) November 27, 2014 Vi mener at der er brug for en bredere, mere inkluderende og nuanceret debat, hvor flere kommer til orde, og hvor vi i højere grad respekterer forskelligheder og formår at lytte til hinanden. Som det rigtig ofte sker i græsrodsmiljøet på Twitter, så gik folk straks i gang med at indsamle “visioner for skolen”: Deltag i diskussion om "Vision for skolen" #visionFS. Du kan også komme med bud her: http://t.co/N1yPNVVW5E #skolechat #skolepæd #slnchat — Ove Christensen (@oveucsj) November 28, 2014 Nu samler vi indsatsen her på siden, og inviterer alle til at skrive blogindlæg, så vi kan få mange gode visioner og perspektiver i spil. Vi håber I både har lyst til at følge og deltage i debatten, både ved at bidrage med blogindlæg her på siden og via hashtagget #VisionFS ovre på Twitter. Vi arbejder sideløbende på at arrangere et “visionsseminar”, så vi kan mødes fysisk og udfolde debatten...
At være & handle i verden

At være & handle i verden

Med mit udgangspunkt i (computer)spil har jeg længe været optaget af, hvordan vi kan skabe rammerne om meningsfulde handlinger, beslutninger og refleksioner i skolen. Især James Paul Gee har inspireret mig til at se spil som et billede på læreprocesser og læringskulturer, der tager udgangspunkt i læring som et middel til meningsfulde mål frem for læring som mål i sig selv. Læring som selvstændigt mål interesserer mig mindre, hvorimod jeg er dybt fascineret af, hvordan læring kan ruste os til at være og handle i verden. I sidste instans tror jeg det vigtigste vi kan lære er det at være menneske sammen med andre mennesker, der i fællesskab skal forsøge at løse de mange små og store udfordringer, vi altid står over for. Det er der stadig flere, der eksperimenterer med, og det er fx det der sker, når man i fællesskab begynde at designe mulige løsninger på små og store (meningsfulde) problemer. “Design for Change” er ét super inspirerende eksempel på dette: Jeg tror ikke vi kan have én vision for skolen, men for mig er det i hvert fald afgørende, at vi har tillid til og respekt for børn og unge som mennesker, der kan og skal kunne tilegne sig større ejerskab og kontrol over undervisningen. Der skal være plads i undervisningen til at man kan handle, eksperimentere, fejle, reflektere og desuden skal vi kunne favne og anerkende det uventede og det vi ikke helt forstår. På det seneste har jeg orienteret mig mere mod idéen om “globalt medborgerskab” som et centralt element i det at lære at være menneske i verden, bl.a. i form af FNs...