Hangout om Visioner For Skolen

Vi er en lille flok, der løbende går og diskuterer “Visioner For Skolen” – for hvad skal der ske med initiativet på længere sigt? Det handler jo om at opdyrke en respektfuld debatkultur, hvor der er plads til mange forskellige stemmer, og hvor vi kan tale om vores drømme og visioner for skole og uddannelse. Det handler om at udvikle og udbrede den lærende samtale, hvor det ikke handler om at få ret, men om at blive klogere sammen. Det er formentlig ikke noget, vi kommer i mål med sådan lige foreløbig, og der synes absolut at være behov for at eksperimentere med forskellige metoder og indsatser. Torsdag aften mødtes vi på Google Hangout til en snak om, hvordan vi  organiserer initiativet, og hvilke aktiviteter vi skal sætte i gang i den kommende tid. Vi snakkede om meningen med “Visioner for Skolen”, og der blev præsenteret mange gode perspektiver: “Vi leder efter et forum, hvor vi oplever der er plads, respekt og tolerance for hinanden” “Visioner for Skolen” er et frirum til at tale om, hvad det er vi vil med skolen” “Der opstår ofte fronter i debatten, og de kommer til at dominere – i stedet for at drøfte og udvikle skolen i fællesskab” “Formuleringsarenaer vs realiseringsarenaer” “skolen kommer hverken fra bunden eller fra toppen, men vi skal bringe niveauerne i spil sammen” Senere drøftede vi konkrete muligheder for at åbne op og brede indsatsen ud, så mange flere får mulighed for at deltage. Morten henviste til “Humans of New York“, og vi drøftede mulighederne for at lave korte, respektfulde portrætter af mennesker, der har noget på hjerte omkring det at...