At etablere grundlaget før man kan bygge op

At etablere grundlaget før man kan bygge op

At beskrive en vision er at drømme. I hvert fald i min optik. Og drømme har potentialet til at blive virkelighed, hvis det er muligt at arbejde sig frem til den. Jeg har mange visioner for folkeskolen, men før de kan komme i spil, må grundstrukturen for vores nye skole etableres. Dette er ikke en nem opgave, men vi er mange som allerede har taget skridtet fra drøm til muliggørelse. Flere er samlet her på denne blog. Da skolereformen ramte, var det for mange en bulldozer hen over porcelæn. Ganske få var parate til den omvæltning der skulle ske, og endnu færre vidste hvad de skulle gøre, når den indtrådte. Der er nu gået knapt et halvt år, og følgerne ses på tværs af landet. Nogle råber stadig vagt i gevær, mens andre lovpriser tiltaget. Sidstnævnte er ofte dem, som ikke begår sig i reformen til dagligt. Uanset hvad man mener om reformen, er den her for at blive, og i bund og grund er ideologien bag ikke helt fejlagtig. Vi er en nation af mange kompetencer, og vores børn skal vokse op i et samfund, hvor mangfoldighed værdsættes. Implementeringen er langt fra nem, og det kommer fortsat til at koste blod, sved og tåre. Men det må og skal lykkedes – helst uden for mange ofre i kølvandet. Jeg mener, at vi skal hjælpe hinanden med at få det bedste ud af situationen, og dette kræver nogle gange en distancering fra selve ‘slagmarken’. Ikke alle kan stå midt i suppedasen og se klart, for et overblik kræver overskud (og det har man ikke så meget af når man...

Tillid, tydelighed og samarbejde

Mette With Hagensen er formand for Skole og Forældre Det er en stor glæde at få lov til at bidrage til denne blog og få lov til at løfte mig op over hverdagens udfordringer og tænde det lange lys og kigge på skolen med de visionære briller. Visioner får ofte karakter af uopnåelige drømme, fordi visionen ofte er meget langt fra den virkelighed, vi står i lige nu. Heldigvis møder jeg skoler som allerede i dag lever visionerne helt ud og stadig arbejder med udvikling og forandring, fordi verden omkring skolen ikke står stille. Jeg ser den danske folkeskole som en helt fantastisk skole, som er rigtig god for langt de fleste børn i Danmark og selv midt i den største forandring af skolen i mands minde, er kerneværdierne stadig faste og robuste og bygger på en meget lang skoletradition. Den vision som udtrykkes i formålsparagraffen for den danske folkeskole skal vi huske på og værne om, også i tider hvor ydre krav om præstation og effektivitet Den danske folkeskoles formål er beskrevet på smukkeste vis i §1 i folkeskoleloven. Jeg vælger at gengive hele §1, da der, så vidt jeg ved, ikke findes en smukkere formålsparagraf for skoler noget sted i verden.  §1, Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe...
At være & handle i verden

At være & handle i verden

Med mit udgangspunkt i (computer)spil har jeg længe været optaget af, hvordan vi kan skabe rammerne om meningsfulde handlinger, beslutninger og refleksioner i skolen. Især James Paul Gee har inspireret mig til at se spil som et billede på læreprocesser og læringskulturer, der tager udgangspunkt i læring som et middel til meningsfulde mål frem for læring som mål i sig selv. Læring som selvstændigt mål interesserer mig mindre, hvorimod jeg er dybt fascineret af, hvordan læring kan ruste os til at være og handle i verden. I sidste instans tror jeg det vigtigste vi kan lære er det at være menneske sammen med andre mennesker, der i fællesskab skal forsøge at løse de mange små og store udfordringer, vi altid står over for. Det er der stadig flere, der eksperimenterer med, og det er fx det der sker, når man i fællesskab begynde at designe mulige løsninger på små og store (meningsfulde) problemer. “Design for Change” er ét super inspirerende eksempel på dette: Jeg tror ikke vi kan have én vision for skolen, men for mig er det i hvert fald afgørende, at vi har tillid til og respekt for børn og unge som mennesker, der kan og skal kunne tilegne sig større ejerskab og kontrol over undervisningen. Der skal være plads i undervisningen til at man kan handle, eksperimentere, fejle, reflektere og desuden skal vi kunne favne og anerkende det uventede og det vi ikke helt forstår. På det seneste har jeg orienteret mig mere mod idéen om “globalt medborgerskab” som et centralt element i det at lære at være menneske i verden, bl.a. i form af FNs...