Hangout om Visioner For Skolen

Vi er en lille flok, der løbende går og diskuterer “Visioner For Skolen” – for hvad skal der ske med initiativet på længere sigt? Det handler jo om at opdyrke en respektfuld debatkultur, hvor der er plads til mange forskellige stemmer, og hvor vi kan tale om vores drømme og visioner for skole og uddannelse. Det handler om at udvikle og udbrede den lærende samtale, hvor det ikke handler om at få ret, men om at blive klogere sammen.

Det er formentlig ikke noget, vi kommer i mål med sådan lige foreløbig, og der synes absolut at være behov for at eksperimentere med forskellige metoder og indsatser.

Torsdag aften mødtes vi på Google Hangout til en snak om, hvordan vi  organiserer initiativet, og hvilke aktiviteter vi skal sætte i gang i den kommende tid.

Vi snakkede om meningen med “Visioner for Skolen”, og der blev præsenteret mange gode perspektiver:

“Vi leder efter et forum, hvor vi oplever der er plads, respekt og tolerance for hinanden”

“Visioner for Skolen” er et frirum til at tale om, hvad det er vi vil med skolen”

“Der opstår ofte fronter i debatten, og de kommer til at dominere – i stedet for at drøfte og udvikle skolen i fællesskab”

“Formuleringsarenaer vs realiseringsarenaer” “skolen kommer hverken fra bunden eller fra toppen, men vi skal bringe niveauerne i spil sammen”

Senere drøftede vi konkrete muligheder for at åbne op og brede indsatsen ud, så mange flere får mulighed for at deltage.

Morten henviste til “Humans of New York“, og vi drøftede mulighederne for at lave korte, respektfulde portrætter af mennesker, der har noget på hjerte omkring det at “holde skole”.

Vi vil jo rigtig gerne understøtte at de her samtaler kommer til at foregå alle steder, på alle niveauer, og ikke mindst der hvor det hele udspiller sig – ude på skolerne. Derfor foreslog Jesper, at vi begynder at stille spørgsmål til vores kolleger, så vi kan få refleksion og diskussion om formål og visioner længere op på dagsordenen:

“Hvad er skolen for dig?”
“Hvad står du for i din undervisning?”
“Hvorfor blev du lærer?”
“Hvilken skole inspirerer dig?”

Morten foreslog, at vi laver et spil, der kan bruges til at rammesætte debatten på skolerne. Vi lader os bl.a. inspirere af grundlovsspillet “Har vi lov til det?” og et spil til CounterPlay-festivalen.

Derudover laver Thomas et udkast til en “stafet”, hvor en person bringer et emne på banen og sender et spørgsmål videre til den næste der modtager stafetten.

Endelig vil vi fortsætte de her “hangouts”, altså online samtaler, hvor vi håber at kunne invitere forskellige relevante aktører med i dialogen.

Hold øje med siden her & #VisionFS på Twitter, samt vores gruppe på Facebook – så har du gode muligheder for at deltage og holde dig opdateret.

I kan se samtalen her:

The following two tabs change content below.
Selvstændig & græsrodsiværksætter, der fokuserer på meningsfuld, handlingsorienteret undervisning, globalt medborgerskab og lærende fællesskaber. Står desuden for at arrangere spil- og legefestivalen CounterPlay.

Nyeste indlæg af Mathias Poulsen (se alle)