At være & handle i verden

At være & handle i verden

Med mit udgangspunkt i (computer)spil har jeg længe været optaget af, hvordan vi kan skabe rammerne om meningsfulde handlinger, beslutninger og refleksioner i skolen. Især James Paul Gee har inspireret mig til at se spil som et billede på læreprocesser og læringskulturer, der tager udgangspunkt i læring som et middel til meningsfulde mål frem for læring som mål i sig selv.

Læring som selvstændigt mål interesserer mig mindre, hvorimod jeg er dybt fascineret af, hvordan læring kan ruste os til at være og handle i verden. I sidste instans tror jeg det vigtigste vi kan lære er det at være menneske sammen med andre mennesker, der i fællesskab skal forsøge at løse de mange små og store udfordringer, vi altid står over for.

Det er der stadig flere, der eksperimenterer med, og det er fx det der sker, når man i fællesskab begynde at designe mulige løsninger på små og store (meningsfulde) problemer. “Design for Change” er ét super inspirerende eksempel på dette:

Jeg tror ikke vi kan have én vision for skolen, men for mig er det i hvert fald afgørende, at vi har tillid til og respekt for børn og unge som mennesker, der kan og skal kunne tilegne sig større ejerskab og kontrol over undervisningen. Der skal være plads i undervisningen til at man kan handle, eksperimentere, fejle, reflektere og desuden skal vi kunne favne og anerkende det uventede og det vi ikke helt forstår.

På det seneste har jeg orienteret mig mere mod idéen om “globalt medborgerskab” som et centralt element i det at lære at være menneske i verden, bl.a. i form af FNs “Global Education First Initiative”:

“It is not enough for education to produce individuals who can read, write and count. Education must be transformative and bring shared values to life. It must cultivate an active care for the world and for those with whom we share it. [] Education must fully assume its central role in helping people to forge more just, peaceful, tolerant and inclusive societies. It must give people the understanding, skills and values they need to cooperate in resolving the interconnected challenges of the 21st century”

Ret meget bedre kan jeg ikke sige det selv, og det indkapsler det meste af det, jeg tror vi skal blive bedre til: skolen skal spille en langt mere fremtrædende rolle i samfundsudviklingen, og eleverne skal have langt større selvstændigt råderum i denne proces.

The following two tabs change content below.
Selvstændig & græsrodsiværksætter, der fokuserer på meningsfuld, handlingsorienteret undervisning, globalt medborgerskab og lærende fællesskaber. Står desuden for at arrangere spil- og legefestivalen CounterPlay.

Nyeste indlæg af Mathias Poulsen (se alle)