Om Visioner For Skolen

Denne blog skal komme med bud på visioner for grundskolen generelt uafhængig af dens institutionelle form. Indlæggene kan handle om det overordnede formål med skolen, men det kan også være indlæg, der handler om, hvor skolen bør bevæge sig i hen, eller der kan være tale om helt konkrete forslag til en eller flere skoler om eksempelvis at indføre mere ‘fri leg’, flere eller færre timer, kønsopdelt skole, ikke aldersopdelt skole, flere aktiviteter med makerspace osv. osv.

Bloggen skal være et bidrag til at komme videre med dialogen om en vision for grundskolen. Det afgørende er, at vi vil en debat, hvor man lever op til en god debatkultur, der er lige så orienteret mod at lytte som mod at komme med egne bud. Blogindlæggene her vil således lægge op til en debat, men ikke en debat, hvor det handler om at få ret, men en debat der invitere til gensidige forståelser for, at der findes forskellige bud på ‘den gode skole’.

Vi vil en dialog, som kan gøre os klogere. Man kan derfor ikke skælde ud på andre(s) holdninger på denne blog eller i kommentarerne. Man kan give støtte, udvide eller sige noget andet. Man kan ikke diskvalificere en holdning; en vision – men man kan komme med alternativer.

Initiativet er udsprunget af en samtale på Twitter, som også førte til en beslutning om at arrangere et “visionsseminar”. Det arbejder vi på sideløbende med indsamlingen af drømme og visioner på denne blog og i dokumentet Visioner for skolen, og vi diskuterer det hele med hashtagget: #VisionFS.

Hvem står bag?

“Visioner For Skolen” er søsat af Ove Christensen (@oveucsj) og Mathias Poulsen (@mathiaspoulsen), der har påtaget sig ansvaret for at igangsætte processen, og de vil også følge op og konkret tage initiativ til, at der bliver fulgt op med liveevent(s). Det er åbent for alle andre også at deltage i den praktiske udformning af dette initiativ.

Der er ingen skjult dagsorden – vi vil ene og alene fremme en åben, visionær og respektfuld debat.