Tillid, tydelighed og samarbejde

Mette With Hagensen er formand for Skole og Forældre Det er en stor glæde at få lov til at bidrage til denne blog og få lov til at løfte mig op over hverdagens udfordringer og tænde det lange lys og kigge på skolen med de visionære briller. Visioner får ofte karakter af uopnåelige drømme, fordi visionen ofte er meget langt fra den virkelighed, vi står i lige nu. Heldigvis møder jeg skoler som allerede i dag lever visionerne helt ud og stadig arbejder med udvikling og forandring, fordi verden omkring skolen ikke står stille. Jeg ser den danske folkeskole som en helt fantastisk skole, som er rigtig god for langt de fleste børn i Danmark og selv midt i den største forandring af skolen i mands minde, er kerneværdierne stadig faste og robuste og bygger på en meget lang skoletradition. Den vision som udtrykkes i formålsparagraffen for den danske folkeskole skal vi huske på og værne om, også i tider hvor ydre krav om præstation og effektivitet Den danske folkeskoles formål er beskrevet på smukkeste vis i §1 i folkeskoleloven. Jeg vælger at gengive hele §1, da der, så vidt jeg ved, ikke findes en smukkere formålsparagraf for skoler noget sted i verden.  §1, Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe...