Tillid, tydelighed og samarbejde

Mette With Hagensen er formand for Skole og Forældre

Det er en stor glæde at få lov til at bidrage til denne blog og få lov til at løfte mig op over hverdagens udfordringer og tænde det lange lys og kigge på skolen med de visionære briller.

Visioner får ofte karakter af uopnåelige drømme, fordi visionen ofte er meget langt fra den virkelighed, vi står i lige nu. Heldigvis møder jeg skoler som allerede i dag lever visionerne helt ud og stadig arbejder med udvikling og forandring, fordi verden omkring skolen ikke står stille.

Jeg ser den danske folkeskole som en helt fantastisk skole, som er rigtig god for langt de fleste børn i Danmark og selv midt i den største forandring af skolen i mands minde, er kerneværdierne stadig faste og robuste og bygger på en meget lang skoletradition. Den vision som udtrykkes i formålsparagraffen for den danske folkeskole skal vi huske på og værne om, også i tider hvor ydre krav om præstation og effektivitet

Den danske folkeskoles formål er beskrevet på smukkeste vis i §1 i folkeskoleloven. Jeg vælger at gengive hele §1, da der, så vidt jeg ved, ikke findes en smukkere formålsparagraf for skoler noget sted i verden.

 §1, Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Hjørnestenen i den danske folkeskole er samarbejdet mellem skole og forældre, og dette samarbejde skal ikke blot føre til at børnene får kundskaber, vores børn skal også have færdigheder som gør dem i stand til at blive borgere i verden.

Det gode samarbejde mellem skolen og forældrene er uhyre vigtigt. Skolen er der, hvor undervisningen foregår, men hvis ikke forældrene bakker op og støtter barnet, så kan det være næsten nyttesløst at undervise barnet i skolen. Jeg mødte for mange år siden en ung mand, som ikke havde lært noget i tysk, fordi tysk var et dumt sprog og det lød grimt, og det havde hans far også sagt, så derfor gad han ikke lave noget i tysk. Med den indstilling til tysk, så skal der næsten en troldmand af en tysklærer til for at få eleven til at lære noget. Faren har sikkert ikke været bevidst om, hvad hans kommentar til sønnen har betydet for undervisningen og for, hvad sønnen har lært i tysktimerne.

I en del avisartikler udstilles forældre som inkompetente i større eller mindre grad, og konklusionen er ofte, at hvis blot forældrene gjorde alt anderledes, så ville alle skolens og samfundets problemer være løst. Jeg oplever ofte, at skolefolk synger med på denne sang om at hvis blot forældrene gjorde alt anderledes, så ville alle samfundets og skolens problemer være ryddet af vejen. Disse skolefolk er sikkert, lige som faderen fra før, ikke bevidste om, hvad deres udtalelser om forældre og de bagved liggende holdninger gør ved det møde, de skal have med skolens forældre. De forudindtagede holdninger til hinanden kan blive til virkelig, da et godt samarbejde har svært ved at vokse ud af disrespekt og mistillid.

Samarbejdet mellem skole og hjem kan være rigtig svært, og der hvor samarbejdet går galt er ofte, når vi har faste forestillinger om hinandens holdninger og motiver til at gøre eller ikke gøre, hvad den anden forventer af os.

I min vision for skolen er samarbejdet mellem skolen og forældrene omdrejningspunktet for skolen. Skole-hjemsamarbejdet bygger på ligeværdighed og tillid til at alle gør sit bedste, der er ingen pegefingre og forudindtagede meninger om egoistiske forældre og uduelige lærere. Her er fælles fokus på opgaven om at give børnene kundskaber og færdigheder og gøre dem til livsduelige borgere i fremtidens samfund.

På skolen i min vision bydes forældrene velkomne på børnenes første skoledag med et tak for den tillid, de viser skolen, ved at vælge netop denne skole til deres barn og en forsikring om, at skolen vil gøre alt, hvad de kan for at leve op til den tillid. Gennem en samtale med forældrene taler skole og forældre om deres forventninger til hinanden og aftaler, hvordan de kan samarbejde om at leve op til folkeskolens formål.

Denne samtale skal selvfølgelig følges om med løbende dialog, så det er muligt at følge op og lave nye aftaler om samarbejdet om den vigtige fælles opgave, at barnet lærer og trives i skolen.

For at nå frem til den skole, hvor skole-hjemsamarbejdet bygger på tillid og ligeværdighed er det vigtigt at være tydelig i forventningerne til hinanden.

Jeg mødte en gang en skoleleder, som hvert år ved skolestart skrev til forældrene, at han havde sat 10 timer ind på deres ”skole-hjemkonto”, de timer skulle bruges til samtaler, møder og andre aktiviteter på skolen. Han holdt ikke regnskab med timerne, men ”kontoen” sendte et tydeligt signal til forældrene om forventningerne til dem, og det havde medført at flere forældre deltog i fællesarrangementer og tilbød hjælp til udflugter og andre aktiviteter på skolen.

Tydeligheden skal selvfølgelig gå begge veje, så forældre også helt naturligt udtrykker forventningerne til skolen, fra det helt overordnede, at vi forventer at blive inddraget i vores børns skolegang til det helt dagligdags, at vi forventer at blive kontaktet, hvis vores barn ikke har idrætstøj med.

I en skole med tydeligt, tillidsfuldt og ligeværdigt skole- hjem samarbejde bliver alle opgaver og udfordringer lettere at håndtere, da der er etableret en base af tillid og tiltro til at både skolen og forældrene gør, hvad de gør for børnenes skyld, og er man ikke enig i skolens eller forældrenes dispositioner, så er det helt naturligt at spørge ”hvorfor” for at forstå og måske komme frem til en anden løsning – sammen.

Jeg håber og tror på, at vi sammen kan udvikle skole hjem samarbejdet, så det samarbejde, som beskrives i folkeskolens formålsparagraf, bliver virkelighed for langt flere børn.

For i en skole, hvor skole og forældre samarbejder, lærer børnene mere og trives bedre.

 

The following two tabs change content below.

Mette With Hagensen

Nyeste indlæg af Mette With Hagensen (se alle)