Visioner for #VisionFS

Siden her er en del af et græsrodsinitiativ, der vil fremelske en anden, mere ambitiøs, visionær og respektfuld debatkultur omkring skole og uddannelse. Det startede med en debat om folkeskolereformen, som af mange blev oplevet som endnu et skridt i retning af en stadig mere skinger tone, øget polarisering og dybere skyttegrave.

Det er vi rigtig mange, der er dybt frustrerede over.

Vi mener at der er brug for en bredere, mere inkluderende og nuanceret debat, hvor flere kommer til orde, og hvor vi i højere grad respekterer forskelligheder og formår at lytte til hinanden.

Som det rigtig ofte sker i græsrodsmiljøet på Twitter, så gik folk straks i gang med at indsamle “visioner for skolen”:

Nu samler vi indsatsen her på siden, og inviterer alle til at skrive blogindlæg, så vi kan få mange gode visioner og perspektiver i spil. Vi håber I både har lyst til at følge og deltage i debatten, både ved at bidrage med blogindlæg her på siden og via hashtagget #VisionFS ovre på Twitter.

Vi arbejder sideløbende på at arrangere et “visionsseminar”, så vi kan mødes fysisk og udfolde debatten yderligere.

The following two tabs change content below.
Selvstændig & græsrodsiværksætter, der fokuserer på meningsfuld, handlingsorienteret undervisning, globalt medborgerskab og lærende fællesskaber. Står desuden for at arrangere spil- og legefestivalen CounterPlay.

Nyeste indlæg af Mathias Poulsen (se alle)